swaminaryan sampraday history

Swaminarayan sampraday is about The Original Swaminarayan Sampraday consist of Vadtal and Ahmedabd gadi as established by Lord Swaminarayan Him-Self. The website contains Shree Swaminarayan darshan, names of both gadi acharya, uniqueness of Swaminarayan Sampraday.

 • swaminarayan sampraday history

  Swaminarayan Sampraday (Devnagari: स्वामीनारायण सम्प्रदाय, Gujarati: સ્વમિનારાયણ સમ્પ્રદય,IAST: Svāmīnārāyaṇa sampradāya), known previously as the Uddhav Sampraday, is a Hindusect established by Swaminarayan (or Sahajanand Swami) (April 2, 1781 – June 1, 1830). Swaminarayan was handed the leadership of the Uddhav Sampraday by his guru, Ramanand Swami, to continue to propagate the teachings and philosophy of Vishishtadvaita, which originates from the Sri swaminarayan Sampradaya. Under the leadership of Swaminarayan, the movement gained strength and at the time of his death, there were 1.8 million followers ...

  read-more
 • Shri Harikrishna Maharaj Vadtal

  Shri Swaminarayan Mandir, Vadtal headquarters of the Shri LaxmiNarayan Dev Gadi are located in this temple in Vadtal. There are three main shrines in the temple the central shirne of this temple is that of Lakshmi Narayan. On the right there is an image of Radha Krishna with Swaminarayan in the form of Hari Krishna and the left has Vasudev, Dharma and Bhakti. The wooden pillars of the temple bear colourful wood carvings. There is a dharamsala within the temple premises. Gnanbaug is a garden to the northwest of the temple gate that has four memorials dedicated to Swaminarayan. shri swaminarayan sampraday his very nice and this word is allmost people his swaminarayan sampraday. Satsang in Detroit began after His Holiness 1008 Shri Tejendraprasadji Maharaj’s inaugural visit to the USA in 1978. After many years of effort, the satsangi’s of Detroit established a magnificent home for Shri Harikrishna Maharaj. Mauris elit. Donec neque. ...

  read-more
 • Shree Swaminarayan Gurukul Memnagar, Ahmedada

  Imparting knowledge is the greatest charity. Because of high infaltion in these days. many poor children are not fortunate enough to get it. The illiterate society can never make progress. With this intention Pujya Gurudev started the work of imparting education along with high learing and valu-based teaching at Ahmedabad before 40 years ago. Nearly 250 students belonging to rural area are getting the contemporary education along with values at reasonable amount of fee. The congregations which enhance the talent and aesthetic sense of students are organized here. The skills such as sports, elocation, dance etc are getting momentum under the guidance of saints. Apart from academic activities the spiritual movements are also conducted at large scale. The congregation of youth wing, women wing and children are arranged from time to time. The event related functions, spirual gatherings heighten the values of life.

  read-more
 • Hellgate is back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non, accumsan sit amet, lectus. Mauris et mauris. Duis sed massa id mauris pretium venenatis. Suspendisse cursus velit vel ligula. Mauris ...

  read-more
Previous Next

fresh content

About Me

My Photo
prakash
ghanshyam maharaj narnarayandev narnarayandev ahmedabad narnarayandev bhuj shreeji swaminarayan bhagvan swaminarayan raas lila day swaminarayan sampraday gift. swaminarayan sharad poornima
View my complete profile

Read More






Read More


The Swaminarayan Sampraday is a Bhakti Sampraday founded by Bhagwan Swaminarayan on 31 December 1801 CE. It belongs to the Vaishnav tradition and represents the purest form of the Hindu religion.The swaminarayan sampraday his very likly sampray.

At 20, the Lord was in Ramanand Swami’s Ashram serving as a humble servant. He was named Sahajanand when Ramanand Swami initiated Him. The Lord became the sole spiritual master when Ramanand Swami appointed Him as the Guru of his ashram. A month later, Ramanand Swami passed away. On the 14th day of the funeral rites, in the village of Faneni, the Lord introduced the new Swaminarayan Mantra. News of this Mantra spread far and wide. And its spiritual power was felt everywhere. Sahajanand Swami now became known as Bhagwan Swaminarayan. Anyone who chanted the Mantra enjoyed samadhi - the ultimate spiritual experience. Those who heard it, wrote it or thought of it experienced samadhi. Others who saw Bhagwan Swaminarayan, heard the sound of His sandals, or discussed His philosophy saw a divine light and beheld the visions of the great incarnations of God - Rama, Krishna and Shiva. Since the trance was an experience of His grace, it was called krupa samadhi.

Read More

 Divinity invested by Gopalanand Swami Hanumanji at Sarangpur

Gopolanand Swami - Founder of Sarangpur Temple
Gopalanand Swamin
Yogiraj Gopalanand Swami was a great Yogi-Purush of Swaminarayan Sampradaya. As a Yogi his powers could change the course of even the Sun and the Moon. In spite of being the master of Aaishwarya (Divine Power), to be and remain a disciple-servant of Shree Sahjanand Swami was his unique image.

Gigantic personality, authorial voice, supreme knowledge of philosophy, creation of voluminous literature and practical wisdom of finding  a way in whatsoever adverse and critical conditions earned him a place even above Acharyas of both the Desh. Shree Gopalanand Swami was born to his mother Shree Kushalba in the house of Motiram Thaker on Monday, Maha Sud 8 Samvat 1837. In his childhood he was known as Khushal.

Lord had celebrated many festivals at Sarangpur, so it became a holy place. Amarakhachar and Vaghakhachar of Sarangpur could not serve the pilgrims fairly.

Gopalanand Swami asked Kanji Mistry to prepare an artistic idol of Hanumanji. It was got installed by Acharya Raghuvirji, in V. S. 1895 i.e. 1849 A. D., Gopalanand Swami invested a good deal of divinity in that idol which we can see even to day.

Read More

LORD SWAMINARAYAN WRITES SHIKSHAPATR

LORD SWAMINARAYAN WRITES SHIKSHAPATR
Lord Swaminarayan directed all His disciples- Tyagis and Gruhasthas who were learned and were writers and poets to devote their time in writing books and composing Kirtans. He asserted that, good literature is one which prescribes in details the philosophy and customs of the Sampraday and which describes the divine life of God Supreme. This kind of literature promotes the welfare of the members of the Sampraday. But before giving these directions to the learned members, Lord Swaminarayan Himself wrote Shikshapatri in Sanskrit on the 5th day of bright half of Maha of Samvat year 1882, at Vadtal. Shikshapatri, a small book-contains only 212 verses in Anustup Chhand.Swaminarayan Sampraday history is to all shashtra of mening  and reading very inportant.

Though it is addressed and written for the well-being of the members of the Sampraday, it is equally very useful and beneficial to others also. It may be definitely said that any one, whether he be a member of the Sampraday or otherwise, who follows sincerely the dictates of Shikshapatri, without doubt, becomes happy and prosperous in this life and life here-after. It describes in minute details the duties of the followers- Acharyas, Tyagis, Gruhasthas and females. But non-members can also follow them with ease and advantage.

Read More

SHASTRIJI MAHARAJ
Shree Dharmajivandasji Swami


The Guru-Shishya tradition is the unique feature of Sanatana Dharma, otherwise known as Hinduism. From the Guru the disciple directly receives the knowledge, capacity, virtues, ideologies, values and objectives of life, in a practical, personal and vibrant manner.  Intrigued by this experience, Shastri Yagnapurushdas began spending increasing amounts of time listening to Bhagatji Maharaj’s discourses, eventually accepting him as his guru. The vision of Guru becomes the life and mission of Shishya. In such a divine lineage of Guru parampara of Swaminarayan Sampraday, appeared Sadguru Shatriji Maharaj Shree Dharmajivandasji Swami, a great versatile scholar and man of vision, a tough minded optimist and kind hearted Guru, a staunch advocate of Karma and Bhakti yoga and considered to be the Saint of the century by thousands of people of Gujarat. He founded the first Shree Swaminarayan Gurukul at Rajkot in the year 1948, with the intention of providing a value based education system to everyone, especially to the under-privileged.

Read More


Swaminarayan" Maha-Mantra'' in English but with meaning in Gujarati


Swaminarayan" Maha-Mantra''

Je Swaminarayan naam leshe, tena badha patak bali deshe;
chhe naam mara shruti ma anek, sarvopari aaj ganay ek - 1

Jo Swaminarayan ek vaar, rate bija naam ratya hajaar;
Japya thaki je fal thaay aenu, kari shake varnan kon tenu-2

Shadkhari mantra maha samartha, jethi thashe sidha samast arth;
Sukhi kare sankat sarve kape, ante vali Akshardhaam aape-3

Gayatrithi lakha guno vishesh, jane ja jeno mahima Mahesh;
Jya jya maha muktjano vasay, aa kaal ma to jap aej thaay-4

Jo antkale shravane sunay, papi gano te pan moksha jaay;
Te mantra thi bhut pishach bhage, te mantra thi to sadbudhi jage-5

Te mantra jena mukh thi japay, tena thaki to jam nashi jaay;
Shree Swaminarayan je kaheshe, bhave kubhave pan mukti leshe-6

Shadkharo chhe shatshastrasar, te to utare bhav sindhu paar;
Chhaye rutu ma divase nishaye, sarve kriya ma samaro sadaye-7

Pavitra dehe apavitra dehe, te naam nitye samarvu snehe;
Jale karine tan mal jaay, aa naam thi antar shudha thaay-8

Jene mahapaap karya anant, jene pidya brahman ghenu sant;
Te Swaminarayan naam leta, laji mare chhe mukh thi kaheta-9

Shree Swaminarayan naam saar, chhe paap ne te prajalav nar;
Papi ghanu antar hoy jenu, balya vina kem rahe ja tenu-10

Here is what "SWAMINARAYAN" Maha-Mantra can do to anyone who chants SWAMINARAYAN.

Read More